รายการตรวจวิเคราะห์

 PATHAWIN CO.,LTD.
THE CENTRAL LABORATORY : COSMETICS TESTING

NO.
PARAMETERS
METHOD
LEAD TIME
Price List
SAMPLE SIZE
Remark
ลำดับ
รายการทดสอบ
วิธีทดสอบ
ระยะเวลา
ราคา (บาท)
ขนาดตัวอย่าง
หมายเหตุ
1
Microbial Contamination
(Total plate Count + Pathogen Test)
– Bacteria, Yeast&Mold (แบคทีเรีย, ยีส, รา)
– Staphylococcus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์)**เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องการผลเพื่อยื่นจดแจ้งกับทาง อย.
USP 38 Method 8 working days สอบถามราคา 150 กรัม การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
– Staphylococcus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส) พบมากในสภาวะแวดล้อมทั่วไป หรืออาหารบรรจุ ส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษ
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา) พบมากในดิน, น้ำ, ขยะ, ผิวหนังคน ส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อเช่น ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์) พบมากในบริเวณช่องคลอด หรือปาก ของคน ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณดังกล่าว
– Clostridium. Spp (คลอสตริเดียม) พบมากในดิน, น้ำ, ธรรมชาติทั่วไป ส่งผลทำให้เกิด อาหารเป็นพิษ ติดเชื้อขั้นรุนแรง**กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องตรวจสอบเชื้อ Clostridium. Spp (เพิ่ม 500 บาท)
2
Microbial Contamination
(Total plate count )

– Bacteria (แบคทีเรีย)
– Yeast&Mold (ยีสต์ & รา)
USP 38 Method 5-7 working days สอบถามราคา 100 กรัม การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย, ยีส, รา) ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
3
Microbial Contamination
(Pathogen Test)
– Staphylococcus aureus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์)
USP 38 Method 8 working days สอบถามราคา 150 กรัม การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พศ.2553 ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
**กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องตรวจสอบเชื้อ Clostridium. Spp (เพิ่ม 500 บาท)
4
Microbial contamination
– E.Coli, (เอสเชอริเชีย โคไล)
USP 38 Method 8 working days สอบถามราคา 50 กรัม กาารทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเชื้อแบคทีเรียพบทั่วไปในคน
5
Microbial contamination
– Aspergillus niger (แอสเฟอร์จิลลัส ไนเจอร์)
USP 38 Method 8 working days สอบถามราคา 50 กรัม กาารทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเชื้อราพบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม
6
Preservative Efficacy Test
– Stabphylococcus aureus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส)
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา)
– Clostridium. Spp (คลอสตริเดียม)
– E.Coli (เอสเชอริเชีย โคไล)
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์)**เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องการยืนยันประสิทธิภาพของสาร Preservative ว่าสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้หรือไม่
USP 36 Method 35 working days สอบถามราคา 300 กรัม การทดสอบประสิทธิภาพสารกันเสีย (Preservative) ในผลิตภัณฑ์ เพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (โดยวิธีการเติมเชื้อ Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium.Spp, E.Coli, Candida albican.)
– Staphylococcus (สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส) พบมากในสภาวะแวดล้อมทั่วไป หรืออาหารบรรจุ ส่งผลให้เกิดอาหารเป็นพิษ
– Pseudomonas aeruginosa (ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา) พบมากในดิน, น้ำ, ขยะ, ผิวหนังคน ส่งผลให้เกิดโรคติดเชื้อเช่น ผิวหนัง ทางเดินหายใจ
– Candida albican (แคนดิดา อัลบิแคนส์) พบมากในบริเวณช่องคลอด หรือปาก ของคน ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณดังกล่าว
– Clostridium. Spp (คลอสตริเดียม) พบมากในดิน, น้ำ, ธรรมชาติทั่วไป ส่งผลทำให้เกิด อาหารเป็นพิษ ติดเชื้อขั้นรุนแรง
7
Sun Protection Formula (SPF value)

**เหมาะสำหรับการทดสอบที่ต้องการผลเพื่อส่งเอกสารยื่นจดแจ้ง อย.

In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การวัดค่า SPF ของผลิตภัณฑ์กันแดดด้วยเทคนิค SPF Analyzer (ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางปี 2556)
8
Sunscreen test
– Homosalate (โฮโมซาเลท)
In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันแดด (%Homosalate) ด้วยเทคนิค HPLC
9
Sunscreen test
– Ethylhexyl Methoxycinnamate (เอทธิวเฮ็กซิว เมทท๊อกซี่ซินาเมท)
In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันแดดที่ใส่สูตรผลิตภัณฑ์ (%Ethylhexyl methoxycinnamate) ด้วยเทคนิค HPLC
10
Preservative Test
– Bronopol (โบโนพอล)
In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันเสียที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ (%Bronopol)ด้วยเทคนิค HPLC
11
Preservative Test
– Methyl paraben (เมธิว พาราเบรน)
In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันเสียที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ (%Methyl paraben) ด้วยเทคนิค HPLC
12
Preservative Test
– Propylparaben (โพรพิว พาราเบรน)
In-house method 8 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันเสียที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ (% Propylparaben) ด้วยเทคนิค HPLC
13
Preservative Test
– Phenoxyl ethanol (ฟีน็อกซี่ เอทานอล)
In-house method 7 working days สอบถามราคา 20 กรัม การหาปริมาณสารกันเสียที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ (%Phenoxyl ethanol)ด้วยเทคนิค HPLC
14
Viscosity (Viscometer) Viscometer Method 2 working days สอบถามราคา 500 กรัม การทดสอบหาค่าความข้นของตัวยา
15
pH value (pH meter) pH method 1 working days สอบถามราคา 100 กรัม การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวยา
16
Titration test
(Acid value /Free Fatty Acid value)
In-house method 5 working days สอบถามราคา 100 กรัม การหาค่าความเป็นกรด/กรดไขมันอิสระในตัวอย่างประเภทสารชำระล้าง
17
Stability Testing
(ทดสอบความคงตัว)
Cosmetic Guideline 90 working days สอบถามราคา 1,000 กรัม การทดสอบความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ์
18
Compatability testing
(ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์)
Cosmetic Guideline 90 working days สอบถามราคา 50 ชิ้น การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างบรรจุภัณฑ์กับตัวยา
19
Eye Irritation* (การทดสอบการระคายเคืองต่อตา) Out-source method 30 working days สอบถามราคา 10 ชิ้น (200 กรัม) การทดสอบการระคายเคืองต่อตา
20
Skin Irritation *(การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง) Out-source method 30 working days สอบถามราคา 10 ชิ้น (200 กรัม) การทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนัง