เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปฐวิน จำกัด

บริษัท ปฐวิน จำกัด

ประวัติ บริษัท ปฐวิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 สถานที่ตั้งบริษัทฯ อยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าผ้าเย็น กระดาษเย็น และผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด

จากประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เต็มเปี่ยมด้วยความชำนาญ และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าผ้าเย็น โดยใช้กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ต่อมาเริ่มขยายธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง ได้แก่ สินค้าประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care และ Spa Product ให้แก่ลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของ ASEAN GMP และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในด้านการผลิตผ้าเย็น และเครื่องสำอาง

ในปี พ.ศ.2557 บริษัท ปฐวิน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของผู้บริโภค จึงเริ่มขยายธุรกิจเป็นรับจ้างผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริม เพื่อรองรับผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น