ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
เชื้อในอากาศ (สิ่งแวดล้อม)

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท ปฐวิน จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เชื้อในสภาวะอากาศ(สิ่งแวดล้อม) โดยมีรายการทดสอบที่หลากหลายทั้งด้าน จุลชีวิทยา เคมี กายภาพ และอื่นๆ เช่น การทดสอบความคงตัว, ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์, ทดสอบความระคายเคืองต่อผิว เป็นต้น ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถุูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ 

นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบยังได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีทางด้านการตรวจวิเคราะห์

 
รายการทดสอบ
จำนวนลูกค้า
จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ

Product

ผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการมีความสามารถในการรับตรวจวิเคราะห์

ความรู้และข่าวประชาสัมพันธ์

อันตรายจากสารปรอท
อันตรายจากสารปรอท

อันตรายจากสารปรอทในเครื่องสำอาง -กลไกการออกฤทธิ์ให้ผิวหน้าขาว สารปรอทที่ใช้อยู่ในรูปของไดวาเลนซ์แคทไอออน [mercuric (II) ion, Hg2+] จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ทำให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานิน…

ค่า PA ที่ไม่ควรมองข้าม
ค่า PA ที่ไม่ควรมองข้าม

มาทำความรู้จักกันต่อกับค่า PA หรือ Protection grade of UVA ค่า PA หรือ Protection…

4 สารอันตรายที่พบบ่อยในเครื่องสำอาง
4 สารอันตรายที่พบบ่อยในเครื่องสำอาง

ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีครีมบำรุงผิวต่างๆออกมามากมายให้เราได้เลือกซื้อ และหลายๆคนเลือกที่จะสวยทางลัด โดยการเชื่อคำโฆษณาว่า ขาวใสใน 3 วัน 7 วัน แต่หารู้ไม่ว่า ครีมที่ให้ผลเร็ว…

แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง
แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง

แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง

เครื่องมือในห้องปฎิบัติการ