ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
เชื้อในอากาศ (สิ่งแวดล้อม)

About Us

The Central Lab (by Pathawin) is accredited with ISO/IEC 172025 by the Bureau of Laboratory Quality Standards, Department of Medical Sciences as an authorized qualified partner. We are certified to conduct tests on samples from various industries. The Central Lab conduct tests such as Microbial Test, Stability Test, Compatibility Test, Irritation Test, and SPF Analyze Examples of these include cosmetics, raw materials, ingredients, water, air quality, and packaging. 

All tests are done by a professional with over ten years of experience. Reports by Pathawin may be used to register a product with the Thailand’s Food and Drug Administration and many other organizations.

 
Test
จำนวนลูกค้า
จำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ

Product

Available Tests

Skincare | Haircare | Toiletry

Refreshing Towel & Wipes

NEWS

อันตรายจากสารปรอท
อันตรายจากสารปรอท

อันตรายจากสารปรอทในเครื่องสำอาง -กลไกการออกฤทธิ์ให้ผิวหน้าขาว สารปรอทที่ใช้อยู่ในรูปของไดวาเลนซ์แคทไอออน [mercuric (II) ion, Hg2+] จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ทำให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานิน…

ค่า PA ที่ไม่ควรมองข้าม
ค่า PA ที่ไม่ควรมองข้าม

มาทำความรู้จักกันต่อกับค่า PA หรือ Protection grade of UVA ค่า PA หรือ Protection…

4 สารอันตรายที่พบบ่อยในเครื่องสำอาง
4 สารอันตรายที่พบบ่อยในเครื่องสำอาง

ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีครีมบำรุงผิวต่างๆออกมามากมายให้เราได้เลือกซื้อ และหลายๆคนเลือกที่จะสวยทางลัด โดยการเชื่อคำโฆษณาว่า ขาวใสใน 3 วัน 7 วัน แต่หารู้ไม่ว่า ครีมที่ให้ผลเร็ว…

แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง
แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง

แนะนำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องสำอาง

Lab Equipment and Instruments