ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเครื่องสำอาง

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าเครื่องสำอาง

SERVICE OVERVIEW

Skincare

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทบำรุงผิว
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
testing for microbial contamination and pathogens. USP 38 method 8  working days 150 g
SPF Value testing for SPF value in sunscreen products with an SPF Analyzer. In house method 7  working days 20 กรัม
Hydroquinone testing for the amount of Hydroquinone using HPLC method. In house Method 14 working days 20 กรัม
Viscosity testing for a sample’s viscose In house Method 3 working days 300 กรัม
pH testing for how acid or basic a sample is In house Method 3 working days 50 กรัม

 

Haircare

 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางประเภทบำรุงผม
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
testing for bacteria and pathogens in compliance with the Ministry of Public Health. USP 38 method 8  working days 150 g
Viscosity testing for a sample’s viscose In house method 3 working days 300 กรัม
pH testing for how acid or basic a sample is In house Method 14 working days 50 กรัม

 

Toiletries

 

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่ใช้ในห้องน้ำ
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
testing for bacteria and pathogens in compliance with the Ministry of Public Health. USP 38 method 8  working days 150 g
Viscosity testing for a sample’s viscose In house method 3 working days 300 กรัม
pH testing for how acid or basic a sample is In house Method 3 working days 50 กรัม
Acid Value/ Free Fatty Acid testing for Acid Value and Free Fatty Acid. (Soap Bar) In house Method 7 working days 30 กรัม