ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

 

(Chemical Test)

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี

รายการทดสอบ วัตถุประสงค์ วิธีทดสอบ ระยะเวลา ปริมาณตัวอย่าง
Sun Protection Formula  (SPF value)
***  เหมาะสำหรับการทดสอบ ที่ต้องการผลเพื่อส่งเอกสารยื่นจดแจ้งอย.
การวัดค่า SPF ของผลิตภัณฑ์กันแดดด้วยเทคนิค SPF Analyzer
( ตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางปี 2556)
In house Method 7 working days 20 g.
% Sunscreen test (HPLC)
-Homosalate
-Ethylhexyl Methoxycinnamate
-Benzophenone 3
-Octocrylene
-Buthyl methoxydibenzoylmethane
-Octyl salicylate
การหาปริมาณสารกันแดดที่ใส่สูตรผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค HPLC In house Method 14 working days 50 g.
% Hydroquinone test การหาปริมาณสารไฮโดรควิโนนที่ใส่สูตรผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค HPLC In house Method 14 working days 50 g.
% Preservative Test
-Bronopol (โบโนพอล)
-Methyl paraben
(เมธิว พาราเบรน)
-Propylparaben
(โพรพิว พาราเบรน)
-Phenoxyl ethanol
(ฟีน็อกซี่ เอทานอล)
การหาปริมาณสารกันเสียที่ใส่ในสูตรผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค HPLC In house Method 14 working days 50 g.
Acid Value/ Free Fatty Acid Acid Value/ Free Fatty Acid In house Method 7 working days 50 g.