ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผ้าเย็น ทิชชู่เปียก

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผ้าเย็น ทิชชู่เปียก

SERVICE OVERVIEW

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางที่ใช้ในห้องน้ำ
Microbial Contamination
Total plate count + Pathogen
การทดสอบหาปริมาณเชื้อทั่วไปและเชื้อก่อโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข USP 38 method 8  working days 150 กรัม
Skin Irritation การทดสอบความระคายเคืองผิวหนัง In house method 45 working days 300 กรัม/ 10 ชิ้น